Verkoop Zilverschoon geeft onrust in de buurt

Cognactheek – cognac, whisky en meer
14 november 2017
Kerstbingo 22 december 2017 c.v. DE KLUTSERS
15 november 2017


APELDOORN-NOORD – Op onze website, in onze nieuwsbrieven staat dat de gemeente Apeldoorn van plan is om het pand Zilverschoon in de wijk Zevenhuizen te verkopen. Voorheen werd daar door Circulus afval ingezameld, maar inmiddels staat het pand al jaren ongebruikt leeg.

Wij vinden het jammer dat zo’n mooi pand ongebruikt blijft en we zijn dan ook blij dat de Vereniging Afghaanse Vluchtelingen Apeldoorn, bekend onder de naam VAVA, het pand van de gemeente wil kopen. Op dit moment zitten ze in een houten pand aan de aristotelesstraat en ze willen graag verhuizen naar Zilverschoon.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 21 september van de VAVA bleken een aantal bewoners uit de omgeving het niet eens te zijn met de voorgenomen verkoop. Ze hebben niets tegen de VAVA, maar willen geen buurthuis en vrezen overlast. Dat ervaren ze nu al wanneer er activiteiten zijn bij sporthal de Mheen. Er zijn dan veel auto’s, parkeerproblemen in de wijk en er hangt een irritante benzinelucht. Als ze daarover klagen bij de politie krijgen ze te horen dat ze maar moeten wachten tot het evenement voorbij is. Ze hebben dus concrete klachten die we als wijkraad serieus nemen.

Deze omwonenden zijn tegen de verkoop van Zilverschoon en willen dat het pand wordt afgebroken. Ze hebben vragen gesteld aan de gemeente om duidelijkheid te krijgen over eerdere afspraken over het pand Zilverschoon. Er zouden namelijk afspraken zijn dat de grond waarop het pand nu staat zou worden teruggegeven aan het Mheenpark. Als wijkraad volgen we dat proces en zien we er op toe dat alles eerlijk en volgens de regels verloopt.

We vinden deze ontwikkelingen alleen wel jammer. We zouden liever zien dat de VAVA in Zilverschoon kan intrekken en een constructieve bijdrage kan leveren aan de wijk. Daar hebben we vertrouwen in omdat ze geen overlast veroorzaken op hun huidige locatie, een goede band hebben met hun huidige buren en de plannen en activiteiten passen binnen de doelstellingen van het Mheenpark. De omwonenden zijn alleen bang voor overlast en we vertegenwoordigen ook hen als buurtbewoners.

Wanneer we in Nederland een meningsverschil hebben, proberen we daar in onderling overleg uit te komen. Dat is een goede gewoonte die ons veel voordeel heeft gebracht. Dat kun je soft vinden, maar is nog altijd beter dan het alternatief. Daar kunnen de Afghanen over meepraten. Daarom zijn ze ook gevlucht en Nederlander geworden.

Met de VAVA hebben we het over een constructieve vereniging die zich graag wil inzetten voor de buurt. Als wijkraad kunnen wij alleen maar blij zijn met hun plannen. Daarom willen we graag in gesprek met de bewoners die tegen de verkoop zijn. We willen graag samen nagaan welke afspraken nodig zijn om als goede buren samen te leven en er een goede tijd van te maken. We hebben er vertrouwen in dat we daar uit kunnen komen, maar dat zien de omwonenden anders. We blijven hopen dat ze de uitgestoken hand zullen aannemen om te kijken welke afspraken nodig zijn om hier samen uit te komen.

Comments are closed.